Minőségi gyermek és felnőtt ruházat.

Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató összefoglalja a www.caramia.hu kezelője által folytatott
adatkezelési elveket és annak gyakorlatát.
A látogató/felhasználó az adatai elküldésével kijelenti, hogy azok a valóságnak megfelelnek.
1. Adatkezelő
Az adatok kezelője a Humán Vonal Bt.
Székhely/postázási cím: 4032 Debrecen, Károli Gáspár utca 120.
Adószám: 22563921-2-09
Elérhetőség: www.caramia.hu
E-mail címe: humanvonal@gmail.com
Cégjegyzékszáma: 09 06 015257
2. Kezelt adatok és érintettek köre
A weboldal látogatása során anonim módon a látogató session ID-t kap, amellyel a Google
Analytics a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal rögzíti a látogatás kezdő-, illetve
befejező időpontját, illetve a látogatott oldalakat. Erről a gyakorlatról minden új látogató az első
oldalletöltés alkalmával tájékoztatásban részesül.
Vásárláskor a vevő megadja a következő személyes adatokat:
– név
– szállítási cím
– e-mail cím
– telefonszám
A következő pontban meghatározott célokra megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes
hozzájárulásával történik, vásárlás, és/vagy a weboldal üzemeltetőivel történő kapcsolatfelvétel
céljából.
A felhasználó által megadott adatok pontatlanságáért vagy valótlanságáért az adatkezelő
felelősséget nem vállal.
3. Az adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja
– a felhasználóval való kapcsolattartás;

– a felhasználó azonosítása, a többi felhasználótól való megkülönböztetése;
– a weboldalon történő vásárlás
– esetleges reklamációs ügyek kezelése
A felhasználó kapcsolatba léphet velünk az oldalunkon elhelyezett kapcsolati űrlapon keresztül.
Ezen az űrlapon az alábbi adatok kerülhetnek elküldésre: kapcsolattartó, email cím, üzenet
A megadott adatok nem kerülnek tárolásra rendszerünkben, oldalunk automatikus továbbítja
részünkre az üzenetet email formájában.
4. Adatkezelési időtartam
A Google Analytics által létrehozott cookie-k időtartama 30 napra szól, a session pedig ID-k az
oldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó
írásos kezdeményezésére az adatkezelő 10 munkanapon belül törli. Ezt az igényt Kapcsolat
oldalunkon lehet bejelenteni. Analitikai fiókunkon beállításra került, hogy a felhasználó IP címe
ne kerüljön rögzítésre.
5. Adatfeldolgozók köre
A felhasználói adatokhoz csak az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá, harmadik félnek nem
adhatóak ki.
Az adatkezelő a fent említett eseteken kívül egyedül törvényi kötelességből továbbítja a
felhasználók adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben hivatkozott hatóság a megfelelő
jogalappal rendelkezik.
6. Felhasználók jogai és adatkezelési jogalapok
Az adatkezelés a felhasználó jóváhagyásának jogalapjával történik. A felhasználó az adatkezelő
által kezelt adatokról, és annak módjáról a humanvonal@gmail.com e-mail címen az
Adatvédelmi Tájékoztató tartalmán túl további tájékoztatást kérhet. A felhasználó által megadott
adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 10 munkanapon belül törli. Ezt az
igényt szintén az humanvonal@gmail.com e-mail címen lehet bejelenteni.
Az adatkezelő a fent említett eseteken kívül egyedül törvényi kötelességből továbbítja a
felhasználók adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben hivatkozott hatóság a megfelelő
jogalappal rendelkezik.
7. Weboldal üzemeltető
A www.caramia.hu weboldal a
DiMa.hu Kft
Székhely: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó
Adószám: 14079665209

Cégjegyzékszám: 09 09 014017
szerverein működik.
8. Jogorvosi lehetőségek és hatályos törvények
Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy a www.caramia.hu nevű weboldal a személyes
adatokat nem az itt megjelöltek szerint vagy a hatályos törvénynek megfelelően kezeli, jogait az
adatvédelmi biztosnál vagy polgári bíróságon érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
Az adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről az alábbi törvényekben tájékozódhat a
felhasználó:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvény
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény