Minőségi gyermek és felnőtt ruházat.

Általános szerződési feltételek

Szeretettel köszöntjük honlapunkon! Köszönjük, hogy felkereste oldalunkat és vásárlásával megtisztel bennünket!

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Humán Vonal Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság, mint szolgáltató által üzemeltetett ,,CaraMia webáruház” (a továbbiakban: Szolgáltató vagy CaraMia) használatára vonatkozó feltételeket, a CaraMia webáruház szolgáltatásait igénybe vevő fogyasztó (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit.

Jelen ÁSZF a Humán Vonal Bt. valamennyi, a https://caramia.hu honlapon (a továbbiakban: Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkére érvényes. A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, amelyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Tisztelettel kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót, amelyben részletesen tájékoztatjuk Webáruházunk látogatóit jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről, valamint az általunk követett, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő elveiről és gyakorlatáról. Ugyanakkor, jelen tájékoztató célja annak biztosítása, hogy a Szolgáltató megfeleljen a vásárlók tájékoztatásával kapcsolatos hatályos jogszabályoknak. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. A Webáruház használatával, illetve a regisztrációval Ön, mint vásárló (a továbbiakban: Vásárló) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.

Az ÁSZF elérhető az alábbi linken: https://caramia.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

A szerződés nyelve: magyar

A szolgáltató elérhetősége (és egyben a panaszügyintézés helye és postacíme):

Honlap: https://caramia.hu

E-mail: caramiawebshop@gmail.com

Telefonszáma: +36 30 2228831 [Hétfő-Péntek: 10:00-18:00]

Postacíme: 4026 Debrecen, Péterfia utca 18. I.em.122. MajoraD Gyermekdivat

A tárhely-szolgáltató neve, székhelye:

DiMa.hu Kft.

Székhely: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó.

Adószám: 22563921-1-09

Cégjegyzékszám: 09 09 014017

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Humán Vonal Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság

A szolgáltató székhelye: 4032 Debrecen, Károli Gáspár utca 120.

A szolgáltató fizikai üzlete: 4026 Debrecen, Péterfia utca 18. I.em.122. MajoraD Gyermekdivat

Cégjegyzékszáma: 09-06-015257

Adószáma: 22563921-1-09

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Nyilvántartási szám: 293/2017
Igazolás bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység bejelentéséről:
„Tájékoztatom, hogy bejelentésére tekintettel a 4026 Debrecen, Péterfia utca 18. szám alatti

„MajoraD Gyermekdivat” elnevezésű üzletben végzett kereskedelmi tevékenység nyilvántartási számát (293/2017.) változatlanul hagyva, az adatváltozást az alábbiak szerint a nyilvántartásba bejegyeztem:

Bejelentett új kereskedelmi forma: csomagküldő

Csomagküldő kereskedelem esetén a működési terület jegyzéke, működési területével érintett települések megjelölése: Magyarország

Bejelentett új termékkör(ök):

  1. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)
  2. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy,

babaápolási cikk stb.)

  1. Lábbeli- és bőráru

A nyilvántartás többi adata változatlan maradt.”

Kiadta: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály

  1. Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Jelen ÁSZF alkalmazásában fogyasztónak az a 18. életévét betöltött természetes személy minősül, aki a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el.

1.3. Jelen ÁSZF 2020.11.25. napján lép hatályba és visszavonásáig, illetőleg következő módosításáig érvényes.

1.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyoldalúan, bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre az ÁSZF-en, illetve a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül akár úgy is, hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át. Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt a Szolgáltató azt az odalán közzéteszi. Az ÁSZF lényeges módosítása esetén a Szolgáltató a hatálybalépést megelőző 30 (harminc) nappal a https//caramia.asi.hu oldalon tájékoztatást tesz közzé az ÁSZF módosításáról. A tájékoztatás tartalmazza a pontos utalást az ÁSZF módosított rendelkezéseire, a módosítás hatályba lépésének időpontját, valamint a módosított ÁSZF elérhetőségét. A Vásárló a módosított ÁSZF-et a módosítás hatálybalépését követő megrendelés során fogadja el.

1.5. A Webáruházban történő vásárlás útján létrejött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja.

1.6. A szerződéskötés nyelve a magyar.

1.7. A Szolgáltató a Webáruház útján viszonteladó részére, továbbértékesítés céljából történő értékesítést nem végez. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megtagadja a megrendelés visszaigazolását és az adásvételi szerződés megkötésére irányuló ajánlat elfogadását azzal a Vásárlóval szemben, akinek – az általa leadott megrendelések adatai alapján – viszonteladói minősége valószínűsíthető.

  1. Regisztráció és megrendelés vendégként

2.1. A Vásárló a Webáruházban regisztrált vásárlóként vagy regisztráció nélkül, „vendégként” vásárolhat.

2.2. A Vásárló regisztráció útján személyes ügyfélfiókot (Saját Fiók) hozhat létre. A regisztráció elindítása a honlap főoldalán található „Fiókom” ikon alatt a ,,Regisztráció” fülre kattintva indítható el. A regisztráció során szükséges megadnia a az ott kért személyes adatait, Vezetéknév, Keresztnév, E-mail cím, jelszó. A „Felhasználó létrehozása” gombra kattintva létrejön személyes ügyfélfiókja. A Szolgáltató hírlevelére a vásárló a saját e-mail címe megadásával iratkozhat fel, amelyről a bármikor leiratkozhat. (ld.4.10. pont)

2.3. A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy regisztráció és ügyfélfiók létrehozása nélkül vendégként hozzon létre megrendelést.

2.4. A Vásárló a weboldalon történő vásárlásával és/vagy regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

2.5. A Vásárló a vásárlás és/vagy regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás és/vagy regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Vásárló más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

2.6. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.7. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

  1. Megvásárolható termékek köre

3.1. A Webáruházunk kínálata között megtalálhatóak a spanyol Mayoral márka gyermekruházati termékei (0-18 éves korig), a spanyol Desigual márka gyermekruházati